บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 999 Kw

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 18,376.8 kW

บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 150 Kwac

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 4.5 MWac

บริษัท เทยินโพลีเอสเตอร์ จำกัด

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 2.5 MWac

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 1.6 MWac

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จํากัด

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 999 Kw

บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 995.76 kW

บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 1,539.27 kW