จัดอบรมระบบ Monitoring

ทีม M Global Sourcing (Distributor Sungrow) และทีม SCG Prepack ได้ร่วมกันจัดอบรมระบบ Monitoring วีธีการใช้งาน และวิธีใช้ระบบเฝ้าดูประสิทธิภาพการทำงานของอินเวอร์เตอร์ในระยะไกล

การอบรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ลูกค้าประทับใจ
@Prepack samutsakhon