เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

“พันธมิตรที่ดีที่สุดในการจัดหาสินค้า
และบริการที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างธุรกิจที่เป็นเลิศ”

พันธกิจ

“เราจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ
รวมทั้งอุปกรณ์นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด
และสร้างบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับคู่ค้า
พร้อมรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริการด้วยทีมงานมืออาชีพเพื่อค้นหาโซลูชั่นที่ดีกว่า”

ปรัชญาการทำงาน

  1. เราทำงานเพื่อความภูมิใจและผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพิ่มมูลค่าให้ลูกค้า เพื่อกำไรของลูกค้า กำไรบริษัท กำไรพนักงงาน
  2. การทำงานของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานความกระตือรือร้น ความพยายามและการทำงานเป็นทีม
  3. พวกเรามุ่งเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ “ไอเดียที่ดีกว่ามีได้เสมอ”
  4. บุคลากรที่บริหารตนเองได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพซึ่งกันและกัน
    ซื่อสัตย์ ยุติธรรม คือ ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดขององค์กร