ทำบุญขึ้นออฟฟิตใหม่

ในวันจัทร์ที่ 19 กันยายน 2565 (วันที่ 19 เดือน 9) ฤกษ์งามยามดี

บริษัท เอ็ม โกลบอล ซอร์สซิ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญขึ้นออฟฟิศใหม่” เสริมความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท และพวกเราชาวเอ็มโกลบอลโดยได้ถวายภัตตาหารเพล ผ้าไตรจีวร ถวายสังฆทานและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป 

หลังจบพิธีทำบุญ เราได้นิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีเจิม และรดน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานและบริษัท ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ยอดขายปังปัง ซึ่งบรรยากาศเติมไปด้วยความอบอุ่น และอิ่มบุญกันถ้วนหน้าค่ะ