โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) คืออะไร มาไขคำตอบกัน!

🌄“โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)”

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือน โรงเรือน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า กระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงจะเกิดขึ้น เมื่อแผงโซลาร์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และส่งไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า Solar inverter เพื่อเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แล้วนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้งาน
.
✅ “หลักการทำงานของระบบโซลาร์รูฟท็อป” คือ เมื่อตอนกลางวันแผงโซล่าเซลล์จะผลิตไฟฟ้าโดยจะต่อรวมเข้ากับไฟบ้าน(ระบบไม่ใช้แบตเตอรี่)
โดยระบบจะเลือกใช้กระแสไฟจากโซลาร์เซลล์ก่อน เราเปิดใช้พัดลม 100 วัตต์ระบบจะจ่ายไฟจากแผงโซลาร์มา 100 วัตต์ แต่ถ้าหากมีการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากกว่าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ ระบบจะดึงไฟบ้านเข้ามาช่วยจ่ายไฟ ซึ่งจะช่วยเราประหยัดค่าไฟฟ้า
.
“นึกถึงอุปกรณ์ติดตั้งโซลาร์แบบครบวงจร นึกถึง M Global
เรามีทีมงานพร้อมบริการทุกท่าน ให้งานติดตั้งราบรื่น”