ทิศในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

รู้หรือไม่ ? ทิศไหนที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ดีที่สุด?

รู้หรือไม่ ? ทิศในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ควรติดตั้งใน “ทิศใต้”

รู้หรือไม่ ? ทิศในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ควรติดตั้งใน “ทิศใต้”
จะเป็นทิศที่ดีที่สุด เพราะเป็นทิศที่โดนแดดตลอดทั้งวัน 🌞☀

ควรติดตั้งแผงจากมุมองศาดังต่อไปนี้

ทิศในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
ทิศในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

*กรุงเทพ = เอียงแผงประมาณ 13.5 องศา ตั้งแผงเกือบเป็นแนวนอน

*เชียงใหม่ = เอียงแผงประมาณ 18.4 องศา ต้องยกแผงให้สูงเชิดขึ้นมานิดหน่อย
– ทิศตะวันออก จะได้รับแสงแดดอยู่ในระดับพอใช้ คือได้รับแสงแดดเฉพาะช่วงเช้า-เที่ยง
– ทิศตะวันตก จะได้รับแสงแดดอยู่ในระดับพอใช้ คือได้รับแสงแดดเฉพาะช่วงบ่าย-เย็น
– ทิศเหนือ เป็นที่ได้รับแสงแดดน้อยที่สุด เนื่องจากดวงอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออก
และอ้อมไปทางทิศใต้
.
**หมายเหตุ : ในกรณีที่ทิศใต้ ถูกต้นไม้ หรือตึกบัง สามารถเลี่ยงไปติดแผงโซล่าเซลล์ทางทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตกแทนได้ แม้ประสิทธิภาพจะลดลง แต่จะดีกว่าแผงโซลาร์การถูกบดบัง