บรรยากาศงานสัมมนา : M Global Sourcing & SUNGROW Distributor of The Year.

บรรยากาศงานสัมมนาหัวข้อ : M Global Sourcing & SUNGROW Distributor of The Year
.
จัดงานโดย บริษัท เอ็ม โกลบอล ซอร์สซิ่ง จำกัด ร่วมกับ Sungrow Thailand
ในการบรรยายหัวข้อแรก “Get to know M Global Sourcing & Service partner ” โดยคุณนนท์ ชัยวัฒน์ เผือกพ่วง
หัวข้อที่ 2 “Update New Product SUNGROW (Optimizer & RSD) ” โดย คุณแซน อุดมศักดิ์ อ๊อดผล
หัวข้อที่ 3 “SUNGROW No.1 (ESS Introduction Residentail &C&I) “โดย คุณบุ๊ค สุทิวัส เกาะสมุทร General Service Manager Sungrow Thailland และปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจมาสัมมนาทุกๆ ท่านด้วยนะคะ
M Global Sourcing ” Your trusted sourcing partner “
.
“ภาพบรรยากาศในงาน”